Αρχείο για "Ιούνιος, 2014"

Μουσικοχορευτική εκδήλωση την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

 

programma 1programma 2

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014. Ελάτε  να ακούσετε και να  δείτε τα τραγούδια και τους χορούς των μαθητών μας!

Ετικέτες:

Γιορτή λήξης

προ 1

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 7:00 μ.μ. στον χώρο της αυλής του σχολείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η γιορτή λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους με τη συμμετοχή των μαθητών όλων των τμημάτων.

Με το πέρας της εκδήλωσης θα προσφερθούν κεράσματα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσφορά και την αποτελεσματική συνεργασία  καθ΄όλη τη σχολική χρονιά.

Ετικέτες:

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολ. έτος 2014-15

OLOHMERO

I. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών είναι δεκαπέντε (15).

II. Oι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

III. Για την εγγραφή τους δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης των

γονέων/κηδεμόνων.

IV. Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

V. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.30) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχετικό έντυπο αίτησης/δήλωσης.

VI. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

VII. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών.

VIII. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών που παραμένουν.

IX. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν ως το πέρας του ωραρίου.

X. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), είναι δέκα (10) μαθητές.

XI. Όταν δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι αδύνατη, μπορεί να ανασταλεί για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε..

XII. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 20 Ιουνίου 2014, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

XIII. Έως τις 20-6-2014 να έχει κατατεθεί στις σχολικές μονάδες το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ», συμπληρωμένο από όσους γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ετικέτες: , , ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση