Αρχείο για "Μάρτιος, 2021"

6η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ TABLET ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ tablets ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας ( σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ) .

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ) ΜΕ email ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/03/2021 ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ .

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ( ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ).

 

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε και δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και ότι δεν θα εγκατασταθεί καμία άλλη εφαρμογή που δεν είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ TABLETΛήψη αρχείου

5η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

4η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

3η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

2η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1829-1831

Αφιερώνεται ,

με βαθύτατο σεβασμό , σε όλες τις άγνωστες , σε εμάς σήμερα , ευγενικές ψυχές ,

που πάσχισαν να δώσουν ελεύθερη  υπόσταση στην Εκπαίδευση , την Παιδεία ,

τον Πολιτισμό …

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗΛήψη αρχείου

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΛήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση