Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πραγματοποίησης Επιμορφωτικής Ημερίδας σύμφωνα με την Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, Φ.15.1/369/11.01.2018, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες  των τμημάτων της Τετάρτης (Δ΄) Τάξης δεν θα προσέλθουν στο σχολείο μας και δεν θα γίνουν μαθήματα.