Ιούλ 13 2021

Εγγραφή μαθητών στην επόμενη τάξη

Συντάκτης: κάτω από Γενικά

Μετά την οριστική τοποθέτηση  σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr   και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 7lykkall@sch.gr  ή να παρουσιαστούν κατόπιν συνεννόησης για ραντεβού, με έγγραφο που να πιστοποιεί τη διενέργεια εμβολίου, ή προηγούμενης νόσησης, ή πρόσφατου αρνητικού rapid test ή self test,  για την οριστική εγγραφήανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση από την  1η Σεπτεμβρίου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας, ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης) από Γενικό ιατρό ή Παιδίατρο και
  • εκτύπωση της οριστικής τοποθέτησης στο σχολείο μας (το pdf αρχείο που υπάρχει στις υποβληθείσες δηλώσεις της πλατφόρμας e-eggrafes)
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/

Το κείμενο που θα αντιγράψετε στην Υπεύθυνη Δήλωση:

 

«Σύμφωνα με την παράγραφο Ε του άρθρου 9 περί Δικαιολογητικών Εγγραφής της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 73111/ΓΔ4/12-06-2020 (Β΄ 2397/2020) Υ.Α., με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄75), δηλώνω ότι:

  1. σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω Υ.Α. είμαι ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας      (το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας και την τάξη) 
  2. αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου, στον οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS), είναι αυτά που έχω συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας αίτησης.

(Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.)

  1. ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του άρθρου 9 περί Διπλής Φοίτησης.
  2. ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

Όταν ολοκληρώσετε την Υπεύθυνη δήλωση  στο  www.gov.gr αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή PDF και το στέλνετε συνημμένο στο email 7lykkall@sch.gr μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Το ΑΔΥΜ (από Γενικό ιατρό ή Παιδίατρο) είναι απαραίτητο μόνο για τους μαθητές της Α΄ Τάξης.Λήψη αρχείου

15 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση