Σεπ 27 2021

Σχέδιο Δράσης

Συντάκτης:

Ο Συλλογικός προγραμματισμός της Σχολικής μονάδας

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020Λήψη αρχείου