Νοέ 21 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Δράσεις

Συντάκτης:

Αυτός που δεν γίνεται καλύτερος παύει να είναι καλός.

Είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας.

Ο σκοπός της παιδείας είναι να σε διδάξει το πως θα τα καταφέρεις και να σταθείς στη ζωή όταν δεν θα είσαι πια παιδί.

Όταν κοιτάμε τα αστέρια κοιτάμε το παρελθόν.

Να βλέπεις τη θάλασσα σαν λίμνη, τα βουνά σαν πεδιάδα και προχώρα!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Αυτή η σελίδα έχει τις ακόλουθες υποσελίδες