Οκτ 15 2023

Ψηφιακό αποθετήριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Συντάκτης:

Στον  σύνδεσμο  της ψηφιακής τάξης  eclass του 7ου ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ έχει δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί  μπορεί να αναζητήσουν πληροφορίες για επιμόρφωση σε προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια που είναι σε εξέλιξη με σκοπό να ενισχύουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις, τη διδακτική και παιδαγωγική τους μεθοδολογία,  ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν εθνικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.