Σεπ 27 2021

Εσωτερική αξιολόγηση

Συντάκτης:

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2020-21 αναρτήθηκαν εδώ.