Σεπ 27 2021

Εσωτερική αξιολόγηση

Συντάκτης:

Ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023) εδώ

Ετήσιες εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας, (έτος αναφοράς 2021-2022)

Ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2021-2022) εδώ

Οι Συμμετοχές του σχολείου μας σε διοργανώσεις για το έτος 2021-2022  αναρτήθηκαν εδώ.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021) εδώ.