ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 640/12-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κεφαλληνίας και τηρώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος, το 4ο Τμήμα του Νηπιαγωγείου θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες, δηλ. μέχρι και τις 25/02/2021. Από τη Δευτέρα 15/02/2021 τα παιδιά του Τμήματος θα παρακολουθήσουν Τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες (θα ενημερωθούν σχετικά οι γονείς του Τμήματος με προσωπικό email).

     Τα υπόλοιπα τμήματα της σχολικής μονάδας παραμένουν κανονικά στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία.