Οδηγίες Υλοποίησης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex)

Από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των σχολείων τα παιδιά θα συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex. Η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και προσμετρούνται κανονικά απουσίες σε περίπτωση μη παρακολούθησης.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στηρίζονται στις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών απαντώντας σε ερωτήσεις και σημειώνοντας στον ψηφιακό πίνακα.

Πρακτικές Συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη:

Είσοδος στη τάξη

 • Για να συνδεθείτε σε τηλεδιάσκεψη πρέπει να γράψετε στο φυλλομετρητή σας (browser) τη δικτυακή διεύθυνση (url) της ηλεκτρονικής αίθουσας τηλεκπαίδευσης που σας αποστέλλουμε ή να την κάνετε copy-paste.
 • Θα συμβουλεύεστε το πρόγραμμα και αναλόγως την εκπαιδευτικό που θα έχετε τη συγκεκριμένη ώρα διδασκαλίας θα χρησιμοποιείτε το link της εκάστοτε εκπαιδευτικού.
 • Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε σε τηλεδιάσκεψη, αυτόματα θα σας κατέβει το πρόγραμμα που πρέπει να εγκαταστήσετε.
 • Κατά την είσοδό σας πληκτρολογήστε το όνομα και το επίθετο του παιδιού
 • Ο ρόλος των γονέων κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης είναι βοηθητικός και όχι καθοδηγητικός. Οι γονείς καλούνται να επιλύουν τεχνικά θέματα (είσοδος στην πλατφόρμα, χρήση μικροφώνου….) και είναι σημαντικό να μην παρεμβαίνουν, αφήνοντας τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα.
 • Περιμένετε στο δωμάτιο αναμονής μέχρι να σας βάλλει η εκπαιδευτικός
 • Στο τέλος κάθε ώρας διδασκαλίας βγαίνετε από τη συνάντηση (end meeting) και συνδέεστε ξανά στο link της επόμενης ώρας διδασκαλίας

 

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης στην ηλεκτρονική τάξη

 • Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα, είναι προτιμότερο να το καταγράψετε στο chat
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, για αποφυγή φασαρίας κρίνεται σκόπιμο τα μικρόφωνα των μαθητών να παραμείνουν κλειστά και να ανοίγουν όταν τους δίνεται ο λόγος από την εκπαιδευτικό ή όταν θέλουν να ζητήσουν τον λόγο (να θέσουν ερώτημα, να δώσουν απάντηση…)
 • Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δε θέλει να συμμετέχει και να εκτεθεί, μπορεί να έχει την κάμερα και το μικρόφωνο απενεργοποιημένα και απλά να παρακολουθεί τη συζήτηση.
 • Στη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά καλό είναι να έχουν μαζί τους μαρκαδόρους και χαρτί σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάποια εργασία από την εκπαιδευτικό.
 • Την πρώτη φορά είναι σημαντικό να μπείτε στην ηλεκτρονική τάξη 10 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα για να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα και να επιλυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα
 • Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βασικό μέλημά μας είναι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά.

Ελπίζουμε στη συνεργασία σας!

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Γεωργία Τασιούλη