Άλλη μια επιλογή για συζήτηση περί κορωνοϊού και της παρούσας κατάστασης που βιώνουμε…