Βίντεο με θέμα:”Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι” με βάση το πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α).