4η Ενδοσχολική Διαδικτυακή Επιμόρφωση Νηπιαγωγών 5ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου με συμμετοχή Νηπιαγωγείων του Νομού Κεφαλληνίας

Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και συγκεκριμένα 18:00-21:00 πραγματοποιήθηκε η 4η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση των  εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας μαζί με ένα δίκτυο άλλων σχολείων του νομού Κεφαλληνίας με θέμα: «Διατροφή: Είμαστε ό,τι τρώμε» και εισηγήτρια την παιδίατρο κα Βασιλική Γεωργοπούλου.

Συγκεκριμένα τα σχολεία που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης είναι τα ακόλουθα:

5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης

Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων

 Νηπιαγωγείο Κεραμειών

Η επιμόρφωση διάρκειας τριών (3) ωρών οργανώθηκε στο πλαίσιο του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 95 με θέμα «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση, με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου και  των Προϊσταμένων των άλλων Νηπιαγωγείων  σε συνεργασία με την κα Βασιλική Γεωργοπούλου, παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.

Στην επιμορφωτική ημερίδα συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας με σκοπό να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, να ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών/τριών, να ενισχυθεί  η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας, η διάχυση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα σχολεία.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα: