Λήψη αρχείου

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση και με τους εκπαιδευτικούς  τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του σχολείου 2104004624 ή να στείλετε το αίτημά σας στο μέιλ του σχολείου.