Ενδοσχολική επιμόρφωση

Στις 17/1 ο Ευάγγελος Νικολακόπουλος (ΠΕ02) πραγματοποίησε παρουσίαση στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων με θέμα «Γλωσσική αλλαγή». Η εισήγηση έθιξε τη μορφή της γλωσσικής μεταβολής στη διαχρονία της γλώσσας ως φυσικής διαδιακασίας πέρα από τον έλεγχο των ομιλητών. Δόθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ιστορία της Ελληνικής ανά επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία), ενώ τέλος εξετάστηκαν οι αιτίες της αλλαγής και το κατά πόσο αυτή αποτελεί παρακμή/φθορά ή φυσική εξέλιξη του γλωσσικού φαινομένου.

IMG 5964