Σχέδιο δράσης: Δύο διαφορετικές αναγνώσεις στην “ Ελένη” του Ευριπίδη

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

Στις 29 Μαρτίου 2023 η Γ’ τάξη παρακολούθησε στο θέατρο “ Θυμέλη” στην Αθήνα παράσταση της “ Ελένης” του Ευριπίδη.

Στις 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε παράσταση της τραγωδίας “ Ελένη” του Ευριπίδη σε διασκευή , σκηνογραφία και μουσική επιμέλεια  μαθητών της Γ’ τάξης.

Στις 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε παράσταση της κωμικής διασκευής του ίδιου έργου πάλι σε διασκευή, σκηνογραφία και μουσική επιμέλεια μαθητών της Γ’ τάξης.

Επίσης, στις 22 Νοεμβρίου 2022 στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων για την εμπέδωση  της γνώσης στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας,  η Α’ τάξη  παρακολούθησε στην θόλο του Ελληνικού Κόσμου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού  τρισδιάστατη περιήγηση στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας.