Ωράριο Λειτουργίας

1η ώρα    8.15-9.00

2η ώρα   9.00-9.45

3η ώρα   10.00-10.45

4η ώρα  10.55-11.40

5η ώρα  11.50-12.30

6η ώρα 12.40-13.20

7η ώρα 13.20-14.00