Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις στους εκπαιδευτικούς της μονάδας από τον υπεύθυνο της δράσης:

1η (Δεκέμβριος 2022): “Γλώσσα και εγκέφαλος”

2η (Μάρτιος 2023): “Συνθήκες ειρήνης και συνοριακές ρυθμίσεις 1912-1947”.