ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Girls’ education around the world

“One child, one teacher, one book, and one pen can change the world.”

— Malala Yousafzai

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας στα πλαίσια της Δράσης που αναπτύξαμε στο σχολείο μας ήταν να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να αναζητήσουν ενεργά και να μάθουν για την διαφορετική θέση των κοριτσιών σε άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες. Να αναγνωρίσουν τις διαφορές και ομοιότητες και να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, τα οποία να τους καθιστούν ικανούς υποστηρικτές των ίσων δικαιωμάτων, υπερασπιστές του δικαιώματος στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο ή θρησκεία.

Οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες παρακολούθησαν ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο He Named Me Malala  και συμμετείχαν σε ομαδικές αναλύσεις, συζητήσεις και εργασίες που οδήγησαν στην ενσυναίσθηση, στην κατανόηση της διαφορετικότητας και στην ανάγκη της κατανόησης και αποδοχής του διαφορετικού. Συγχρόνως, οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες μας κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης για όλους και τις αλλαγές που φέρνει στην κοινωνία.

Ελπίζω ότι οι ομάδες ευαισθητοποίησης θα λειτουργήσουν ως ένα ειδικό περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες, μαθαίνοντας καινούργια πράγματα για τον εαυτό τους και τους άλλους, θα λειτουργήσουν ευεργετικά εντός της σχολικής κοινότητας αλλά και αργότερα ως ενεργοί πολίτες.

 

Στόχος μας να εκπαιδευτούν οι μαθητές σε διάφορες δεξιότητες όπως αυτοέλεγχος, διεκδίκηση,  κοινωνική ευαισθητοποίηση μέσα από δραστηριότητες που προωθούν και τις γνωστικές τους ικανότητες, όπως αυτή της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

Με εκτίμηση,

Ματίνα Δριτσάκου

 

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας οδηγεί στο ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν οι μαθητές:

https://www.documentarymania.com/player.php?title=He%20Named%20Me%20Malala

 

Τα δικαιώματα των παιδιών

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας στα πλαίσια της Δράσης που αναπτύξαμε στο σχολείο μας ήταν να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να αναζητήσουν ενεργά και να μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών. Να αναγνωρίσουν τις διαφορές και ομοιότητες και να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, τα οποία να τους καθιστούν ικανούς υποστηρικτές των ίσων δικαιωμάτων, υπερασπιστές της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο ή θρησκεία.

Οι μαθητές και μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν, συνέλλεξαν υλικό και εικονοποίησαν τα δικαιώματα των παιδιών σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον.

 

Με εκτίμηση,

Σοφία Παύλου

 

Όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί

Στόχος της δράσης ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τη διαφορετικότητα, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό παιχνίδι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ;».

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν εκείνη της προσομοίωσης. Τα παιδιά βίωσαν μέσω της δραματοποίησης και αναπαράστασης της πραγματικότητας καταστάσεις παρόμοιες με εκείνες των προσφύγων στην προσπάθειά τους να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. Παράλληλα μέσα στην τάξη μελετήσαμε και αναλύσαμε το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή «Το Γαϊτανάκι» και με αφόρμηση αυτό, τα παιδιά έφτιαξαν μικρές αφίσες με ανάλογο περιεχόμενο.

Ελπίζω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα λειτουργήσουν ως ομάδες διάχυσης της ενσυναίσθησης που επέδειξαν εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Γιάκη

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των δράσεων

 

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β3

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β4

Interview B3 Girls’ Education

Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα Β1

Κι αν ήσουν εσύ 1ο Μέρος Α1

Κι αν ήσουν εσύ 2ο Μέρος Α1