Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Φωτόδεντρο

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Λεξικό της Νέας Ελληνικής

Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής

Οδυσσέας: κατάλογος Αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων

Google Arts & Culture

Ο Συνήγορος του παιδιού 

Σχολική διαμεσολάβηση & πρόληψη βίας στα σχολεία