Το σχολείο μας, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2022-2023»  συμμετέχει σε δίκτυο σχολείων που στηρίζονται από ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής  Υποστήριξης) και συνεργάζεται με την ψυχολόγο κ. Καφετζή και την κοινωνική λειτουργό κ. Μερτζιάνη  , οι οποίες θα βρίσκονται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα.

Η ΕΔΥ  αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Ο νέος αυτός θεσμός επιδιώκει να  συμβάλει στην ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών διέπεται από το επαγγελματικό απόρρητο και σε καμία περίπτωση αυτές δε δημοσιοποιούνται. Η ΕΔΥ νομιμοποιείται να εμπλακεί μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και την έγγραφη συγκατάθεσή του.

Όσοι από τους γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά τους, καλούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, συμπληρώνοντας το έντυπο γονικής συναίνεσης  ΕΔΩ  και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου. 

Επίσης, όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο, ώστε να δρομολογήσουν τις συνεδρίες τους.