Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο που μας απέστειλε η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και σε εφαρμογή του άρθρου 9 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/31-5-2019) Υπουργικής Απόφασης, για την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου απαιτείται η κατάθεση από τον/την κηδεμόνα του μαθητή Υπεύθυνης Δήλωσης μόνιμης κατοικίας (επισυνάπτεται), συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό.

Την Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με το αποδεικτικό μπορείτε να τα παραδώσετε στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, καθημερινά από 10.00 – 13.00 έως και την Τρίτη 15/12/2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να τη συμπληρώσετε κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.