Ενημερωτικό δελτίο προς Γονείς – Κηδεμόνες

Ενημερωτικό δελτίο προς Γονείς – Κηδεμόνες
Αγαπητοί Γονείς,
Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα απόκτησης προσωπικού μαθητικού
λογαριασμού, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Οδηγίες για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού θα βρείτε εδώ.
https://register.sch.gr/students/
Πληροφόρηση για τον αριθμό μητρώου του μαθητή (απαιτούμενο για τη
δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού) θα δοθεί από την Προϊσταμένη του
σχολείου ,υπεύθυνη διαχείρισης των μαθητικών λογαριασμών .

Η Προϊσταμένη
Μαρία Πεβεράτου