Ξεκινούν οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά 2024-2025

ai generated 8189059 1280

           ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.       

           Έως τις 27 Μαρτίου.                

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ, οι εγγραφές στα δημόσια
Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr)
με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: Πρώτη Εγγραφή

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α΄
133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να
δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Τα όρια της σχολικής μας περιφέρειας είναι
Η περιοχή των ορίων που περικλείεται από τις οδούς:
Αττική Οδός – Ιωνίας – Καζαντζάκη– Οδ. Ελύτη – Καρκαβίτσα – Φυλής – Αχαρνών – Μπελογιάννη –
Εθνικής Αντιστάσεως – 25ης Μαρτίου – Αττική Οδός ( Τεσσαρακοστής Πρώτης – Μεγ. Αλεξάνδρου
Αττική Οδός)

Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Στο διάστημα από 01 έως 20 Μαρτίου καλούνται οι γονείς αφού καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής να επικοινωνήσουν με το σχολείο στο τηλέφωνο 210 2475355 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@2nip-an-liosion.att.sch.gr  ώστε να κλείσουν ένα ραντεβού για να προσκομίσουν τα παραστατικά που θα χρειαστούν.

 • α) Η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
  το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
  6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
 • δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
  εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
  του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν105 πως συνεννούν και οι δύο γονείς για την εγγραφή του τέκνου τους υπογεγραμμένη και από τους δύο.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου