Το ταξίδι στην Ευρώπη ξεκινά…….

Εξερεύνηση της ΕΕ (η ιστορία της ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα στην ΕΕ)
Ζωγραφίζουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις!
Μαθαίνουμε το σύνθημα της ΕΕ ” Ενωμένοι στην πολυμορφία”

Η αλυσιδα της φιλίας και της διαφορετικότητας ( οι σημαίες των χωρών της ΕΕ, ζωγραφική σε λωρίδες χαρτιου)

Τα αστέρια με τις αξίες της ΕΕ ( ζωγραφίζουμε στα αστεράκια τις αξίες της ΕΕ, μουσική ακρόαση του ύμνου της ΕΕ, μουσικοκινητικό παιχνίδι)

 

Teachers4Europe

Πρόκειται για ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E”, αναβαθμίζοντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των Δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.