Ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας

 

Οι μαθητές μας σε ρόλο φωτογράφου, έρευνα στο πεδίο με θέμα τα αδέσποτα της γειτονιάς μας.

Ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας