Εγγραφές στο Δημοτικό

Οι εγγραφές των νηπίων που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στην Α δημοτικού ξεκινούν την 1η Μαρτίου έως και τις 20 Μαρτίου.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εγγραφών για το δημοτικό.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε εγκαίρως με το Δημοτικό εγγραφής σας, για να ενημερωθείτε για τα παραστατικά που θα χρειαστούν καθώς και τις μέρες και τις ώρες που μπορείτε να τα προσκομίσετε.

Όρια Δημοτικών

Τηλέφωνα

4ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων 210 2472678

1ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων  210 2470140

2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων  210 2473816

9ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων 210 2474132

11ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων 2102487454

 Λήψη αρχείου

Ξεκινούν οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά 2024-2025

ai generated 8189059 1280

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ, οι εγγραφές στα δημόσια
Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr)
με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: Πρώτη Εγγραφή

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α΄
133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να
δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Τα όρια της σχολικής μας περιφέρειας είναι
Η περιοχή των ορίων που περικλείεται από τις οδούς:
Αττική Οδός – Ιωνίας – Καζαντζάκη– Οδ. Ελύτη – Καρκαβίτσα – Φυλής – Αχαρνών – Μπελογιάννη –
Εθνικής Αντιστάσεως – 25ης Μαρτίου – Αττική Οδός ( Τεσσαρακοστής Πρώτης – Μεγ. Αλεξάνδρου
Αττική Οδός)

Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Στο διάστημα από 01 έως 20 Μαρτίου καλούνται οι γονείς αφού καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής να επικοινωνήσουν με το σχολείο στο τηλέφωνο 210 2475355 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@2nip-an-liosion.att.sch.gr  ώστε να κλείσουν ένα ραντεβού για να προσκομίσουν τα παραστατικά που θα χρειαστούν.

 • α) Η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
  το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
  6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
 • δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
  εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
  του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν105 πως συνεννούν και οι δύο γονείς για την εγγραφή του τέκνου τους υπογεγραμμένη και από τους δύο.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Παράταση εγγραφών

έως τις 27 Μαρτίου.

  Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

                                                                                     .png

 

                   Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές γεννημένοι το 2018 και το 2019.   

Είσοδος στη σελίδα της  εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.

        ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ:

 • Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
 • Αίτηση εγγραφής σε περίπτωση που επιθυμείτε το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13.00μμ-16.00μμ) ή στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου (13.00μμ-17.30μμ) ή και στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07.45πμ-08.00πμ).    ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από παιδίατρο δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α ́ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α ́ 25).
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του ετέρου γονέα
 • Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας εάν φοιτά σε αυτή άλλο τέκνο
 • Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο (μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές).
 • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Τα Προνήπια που κατά το Σχολ. Έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν ως νήπια εγγράφονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109).

Ενημερώστε τη Σχ. Μονάδα σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής ή διαγραφής από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2102475355 ή να αποστείλετε email στο   mail@2nip-an-liosion.att.sch.gr

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού: 3 – 20 Μαρτίου, 12:00μ.μ. –13:00μ.μ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο:

https://drive.google.com/file/d/1yBbt2-nYTIxJwAdwc5kEWtoKyDfmqhfd/view

 

Eγγραφές 2022-2023

Εγγραφές 2022-2023

Οι εγγραφές παρατείνονται έως τις 28  Μαρτίου

Από 01 έως 28 Μάρτη ξεκινούν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 για τους μαθητές που είναι γεννημένοι έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

Οι γονείς αφού διαβάσουν αναλυτικά την εγκύκλιο εγγραφών και καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα περιμένουν την αποδοχή της αίτησής τους από την Προισταμένη του Νηπαγωγείου.

Η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο από την Α/θμια Δυτ. Αττικής .

Αποδοχή της αίτησης δεν συνεπάγεται και οριστική εγγραφή του νηπίου.

Οι γονείς που έχουν καταθέσει την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να καλούν στο 2102475355  ώστε από τις 08-18 Μαρτίου κατόπιν ραντεβού να προσέρχονται στο σχολείο μεταξύ 11.30-12.30 ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση
 • Φωτοτυπία το βιβλιάριο εμβολίων
 • ΑΔΥΜ(ατομικό δελτίο υγείας)
 • Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
 • Yπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα που δεν έκανε την Ηλεκτρονική Αίτηση ,στην οποία να αναγράφει πως συναινεί στην εγγραφή του τέκνου του στο σχολείο.

Πριν την προσέλευσή σας στο σχολείο, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ θα πρέπει οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες γονείς να ανεβάσουν το πιστοποιητικό τους στην πλατφόρμαhttps://edupass.gov.gr/  επιλέγοντας ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ και οι ανεμβολίαστοι μπορούν να ανεβάσουν rapid test 48ωρου.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ eggrafes-se-nhpiagwgeia-2022-23

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με
το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες
κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία
εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των
τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν
να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το
τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του
νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε
με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,
εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την
Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη
σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του
Νηπιαγωγείου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική
μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα
πρόωρης υποδοχής
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
(Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
5
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου
γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.