Ανακοίνωση: Διάθεση Αυτοδιαγνωστικών Τέστ

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μπορούν να προμηθευτούν πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 1 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου 2022, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.