Υλικό για την ανεστραμμένη τάξη (2)

Ακολουθούν βιντεάκια με κεντρικό θέμα το Φεγγάρι. Καλούνται οι μαθητές/τριες να τα έχουν δει μέχρι και την Πέμπτη 03.02.2022.

Τα βιντεάκια αφορούν το υλικό του 2ου μαθήματος σύμφωνα με το Μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης που εφαρμόζουμε αυτή την περίοδο στην τάξη μας.

Το επόμενο βίντεο είναι δανεισμένο από το διαδικτυακό κανάλι KouKou Kids Greece

Και το τελευταίο είναι δανεισμένο από το διαδικτυακό κανάλι Our Kids Garden