(Παραθέτουμε το κείμενο της Γκλιάου Νικολέττας, Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής Π.Ι.)

Κατά την επεξεργασία διαφορετικών θεμάτων δίνονται συχνά ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν χαρακτηριστικά της λογικομαθηματικής σκέψης. Ειδικότερα η συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης που έχουν νόημα για τα ίδια, τους δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν σταδιακά μαθησιακούς στόχους όπως (Δαφέρμου & συν., κεφ.9):

 • Να ομαδοποιούν, να διατάσουν, να σειροθετούν και να ταξινομούν
 • Να κάνουν αντιστοιχήσεις
 • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα
 • Να αριθμούν, να απαριθμούν και να μετρούν
 • Να αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων, αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται
 • Να κάνουν μετρήσεις
 • Να κάνουν εκτιμήσεις
 • Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις
 • Να επιλύουν προβλήματα
 • Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα.
Τα νήπια ομαδοποιούν, διατάσουν, σειροθετούν, ταξινομούν, κάνουν αντιστοιχήσεις, οργανώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα, αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων, αλλά και του εαυτού τους στο χώρο, κάνουν μετρήσεις, εκτιμήσεις, διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις, και όλα αυτά μέσα από το παιχνίδι τους.

Τα νήπια ομαδοποιούν, διατάσουν, σειροθετούν, ταξινομούν, κάνουν αντιστοιχήσεις, οργανώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα,
αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων, αλλά και του εαυτού τους στο χώρο, κάνουν μετρήσεις, εκτιμήσεις, διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις, και όλα αυτά μέσα από το παιχνίδι τους.

Κυρίαρχος στόχος στο νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά στη ζωή μας.

«Προκαλώντας τα παιδιά να σκέφτονται πάνω σε πράγματα και καταστάσεις της πραγματικής τους ζωής με συγκεκριμένους στόχους, τους παρέχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούν τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο και να θελήσουν να συμμετάσχουν ενεργά στην κατάκτησής τους» (Σακονίδης, όπως αναφ. στο Δαφέρμου & συν., κεφ.9).

Η συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μαγειρική, η κηπουρική και τα ψώνια, η οργάνωση της γιορτής των γενεθλίων τους, αλλά και το παιχνίδι που στο νηπιαγωγείο αποτελεί βασικό πλαίσιο μάθησης, με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του ενήλικα, μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση από τα μικρά παιδιά της σημασίας που έχουν τα μαθηματικά στην καθημερινή μας ζωή.

"Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η είσοδος της κατασκευής, για να χωράει να περάσει το αυτοκίνητο;" Το νήπιο θέτει το ερώτημα που γέννησε η πράξη του και το επιλύει. Τα μαθηματικά του είναι χρήσιμα στην πράξη.

“Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η είσοδος της κατασκευής, για να χωράει να περάσει το αυτοκίνητο;” Το νήπιο θέτει το ερώτημα που γέννησε η πράξη του και το επιλύει. Τα μαθηματικά του είναι χρήσιμα στην πράξη.

Οι σημειώσεις αφορούν στο:

Δαφέρμου, Χ. Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. Αθήνα: Π.Ι.

.

Σχετικό υλικό – Φύλλα εργασίας

Στις  e-selides μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο (για κάποιο λόγο ο σύνδεσμος δε λειτουργεί, αλλά εάν γράψετε στην αναζήτηση: “μαθηματικά ασκήσεις νηπιαγωγείου”, οι ΄σελίδες’ είναι από τα πρώτα που βγάζει).