Οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο πήρα παράταση έως και τις 27 Μαρτίου.
Επιπλέον όποιος δεν έχει φέρει τα δικαιολογητικά τα οποία είναι

ΑΔΥΜ
Βιβλιάριο υγείας ( πρωτότυπο και φωτοτυπία τα εμβόλια)
Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα από αυτόν που καταχώρησε την αίτηση εγγραφής ότι συμφωνεί για την εγγραφή του παιδιού στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας στο 6972186110 για να κανονίσουμε ένα ραντεβού για να τα φέρει.