Ερευνητής στο ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ με την συμμετοχή μου σε 4 μαθήματα Βάσεων δεδομένων.

Μαθήματα που έχουν ανεβεί ως ερευνητής στις βάσεις δεδομένων.

http://lms.ese-project.org/course/view.php?id=281

http://lms.ese-project.org/course/view.php?id=283

http://lms.ese-project.org/course/view.php?id=309

http://lms.ese-project.org/course/view.php?id=293