Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.50209/ΓΔ4/5-5-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, από τη Δευτέρα 10 Μαϊου, επαναλειτουργούν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Covid-19 (self test) υποχρεωτικά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όλοι οι μαθητές που θα προσέρχονται στο σχολείο θα πρέπει να έχουν την σχολική κάρτα για COVID-19 (τυπωμένη ή χειρόγραφη), καθώς χωρίς αυτή δε θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

και εδώ την υπ’αριθμ.50209/ΓΔ4/5-5-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Καλή αρχή με υγεία και ασφάλεια!!!