Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, Π/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ: Το τρενάκι του χρόνου

Αφόρμηση το ερώτημα της νηπιαγωγού ως προς την ολομέλεια: Πως μπορεί να ταξιδέψει ο χρόνος στο σχολείο μας?

Τα παιδιά είπαν τις προτάσεις τους, όπου κυριάρχησε το τρενάκι.

Κατάσταση προβληματισμού στην τάξη: Από ποια εποχή θα ξεκινήσουμε?

Κάποια παιδιά είπαν από τον χειμώνα και κάποια άλλα από το Φθινόπωρο.. Μετά κατόπιν συζήτησης καταλήξαμε να αρχίσουμε από το Φθινόπωρο που είναι και η εποχή που ξεκινούν τα σχολεία.

Έτσι τα παιδιά μας με διαθεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και με ενθουσιασμό δημιούργησαν το τρενάκι του χρόνου, με τις τέσσερις εποχές και τους μήνες τους.

   

    

Έγιναν και ηχογραφήσεις όπου η κάθε ομάδα ανά εποχή λέει αντιστοίχως τους τρεις μήνες.

Βαγόνι Φθινόπωρο

Βαγόνι Χειμώνας

Βαγόνι Άνοιξη

Βαγόνι Καλοκαίρι

 

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν την δραστηριότητά τους!!

Μπράβο στα παιδιά μας!!

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην Θεματική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.