Τα Αγγλικά στο νηπιαγωγείο μας. 1ο Μάθημα 19/10/2021

Στο σχολείο μας υλοποιείται από φέτος το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της νηπιαγωγού της τάξης και της εκπαιδευτικού ΠΕ 06.  Οι δύο εκπαιδευτικοί ήδη υλοποιούν την επιμόρφωσή τους: Στην εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες μέχρι και την ολοκλήρωση της 2ης θεματικής ενότητας κατά την επιμόρφωσή μας, κατά την ώρα των Αγγλικών, η εκπαιδευτικός ΠΕ 06 παρακολουθούσε το μάθημα της νηπιαγωγού, επικοινωνούσε με τα παιδιά μέσα από παιχνίδια γνωριμίας(ονόματα των παιδιών στα αγγλικά) ώστε να πετύχει την ενσωμάτωσή της στην σχολική μας τάξη αλλά και ταυτόχρονα να εκμαιεύσει την μεθοδολογία της διδασκαλίας, το προφίλ των μαθητών και το μαθησιακό τους επίπεδο. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτικός ΠΕ 06 είχε την ευκαιρία να γνωρίζει ποιες θεματικές  διαθεματικά  υλοποιούνται στη τάξη, ώστε να μπορεί να προσαρμόσει την αγγλική γλώσσα , ως ένα επιπλέον λειτουργικό γνωστικό αντικείμενο στις ήδη προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών.

    

Έτσι λοιπόν με υποστηρικτική  συνεργασία με την νηπιαγωγό υλοποιήθηκε το 1ο μάθημα, το οποίο συνδέθηκε με την θεματική της τάξης: Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ. Ο Στιτς, μπήκε στην τάξη(υποστηρικτική κούκλα) και χαιρέτησε τα παιδιά, συστήθηκε σε όλα τα παιδιά λέγοντας το όνομά του.

          

Η νηπιαγωγός της τάξης πέρασε και αυτή στην θέση του μαθητή και στον χαιρετισμό του Στιτς απάντησε στα αγγλικά.Έπειτα η εκπαιδευτικός άρχισε να ρωτά στα αγγλικά την υποστηρικτική κούκλα: πως ονομάζεσαι και η κούκλα απάντησε στα αγγλικά, έπειτα η υποστηρικτική κούκλα απεύθυνε την ερώτηση στην νηπιαγωγό η οποία απάντησε και συνέχισε να ρωτά ένα ένα τα παιδιά της τάξης. Τα παιδιά συμμετείχαν και αυτά όπως και η νηπιαγωγός..

Μετά τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν στα αγγλικά κάποια χρώματα: το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο, όπου η εκπαιδευτικός ΠΕ 06  έδειχνε ένα χρωματιστό σχήμα , έλεγε το χρώμα του στα αγγλικά και τα παιδιά σήκωναν τον αντίστοιχο χρωματιστό μαρκαδόρο τους. Έπειτα καλούνταν να χορέψουν τον χρωματιστό τους μαρκαδόρο με την συνοδεία μουσικής, όπου μαζί με την εκπαιδευτικό έλεγαν τραγουδιστά την αγγλική λέξη του αντίστοιχου χρώματος.Έπαιξαν κινητικά ρυθμικά παιχνίδια με τους χρωματιστούς μαρκαδόρους π.χ.άκουγαν στα αγγλικά το χρώμα κόκκινο, έπιαναν τον κόκκινο μαρκαδόρο έβλεπαν την εκπαιδευτικό να τον σηκώνει πάνω και έλεγαν την αντίστοιχη λέξη χρώματος και έβλεπαν τον μαρκαδόρο να πηγαίνει κάτω και έλεγαν ξανά την ίδια λέξη.

Στο τέλος του μαθήματος άκουσαν στο Υuo tube  στα αγγλικά  ένα τραγουδάκι για τα χρώματα.

Η νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά πέρασαν όμορφα και χαιρέτησαν στα αγγλικά την εκπαιδευτικό ΠΕ 06.

Μπράβο σε όλους μας!!

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΕ 60 Ζούζουλα Αικατερίνη

ΠΕ 06 Φιλίτσα Μαρία Φραγκογεώργη