ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2ος Θεματικός άξονας (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ), Υλοποίηση 4ου Εργαστηρίου(4η εβδομάδα τρεις ώρες

 Ως προς τη Θεματική Ενότητα: Φροντίζω το Περιβάλλον

 Με τίτλο: «Υπεύθυνα παιδιά-Υπερασπιστές των ζώων» Υποθεματική :«Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά»

Σύνδεση με την βασική θεματική: Τα δικαιώματα των ζώων και η αειφορία

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος: «Σέβομαι τα ζώα-Δεν τα υπερεκμεταλλεύομαι

1. Η/Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στο πάτωμα εικόνες ανά ζεύγη που  απεικονίζουν  ζώα  στο φυσικό τους περιβάλλον και ζώα σε  βιομηχανικές  μονάδες  παραγωγής. Καλούνται οι ομάδες να επιλέξουν ένα ζεύγος εικόνων, να τις παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τις εικόνες που τα ζώα εκτρέφονται στο φυσικό τους  περιβάλλον  σε  αντιδιαστολή με εκείνες που τα ζώα στερούνται την ελευθερία τους. Μέσα από ενδεικτικές ερωτήσεις  του/της εκπαιδευτικού, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κάποια ζώα που απεικονίζονται στις εικόνες τα εκτρέφει ο άνθρωπος στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ κάποια άλλα  τα  εκτρέφει  σε βιομηχανικές  μονάδες παραγωγής ζώων. -Γιατί νομίζετε ότι  συμβαίνει  αυτό;  –  Τι επιπτώσεις νομίζετε ότι μπορεί να έχει αυτό για τα ζώα;

        

      

Ηχογραφήσεις συζητήσεων:

2.Οι  μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα ολιγόλεπτο βίντεο  που  προβάλλει  ο/η εκπαιδευτικός.για την εισαγωγή νέων γνώσεων σχετικά με την εκτροφή  των  ζώων  σε βιομηχανικές μονάδες και τις συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές. Στη συνέχεια χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανά ζώο(κότα, αγελάδα, γουρούνι, πρόβατο) που επιλέγουν και με την συνοδεία σιγανής μουσικής από το yuotube παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων με τίτλο: οι ήχοι των ζώων που επιλέξαμε.(παραλλαγή-παρέμβαση από την νηπιαγωγό).Μετά το κάθε παιδί της κάθε ομάδας καλείται να ζωγραφίσει το ζώο της ομάδας του σε βιομηχανική μονάδα και να απαντήσει στην ερώτηση με τίτλο «Αν είχαν φωνή τα ζώα, τι θα μας έλεγαν;».(παραλλαγή-παρέμβαση από την νηπιαγωγό).Κατόπιν ηχογραφούνται οι απαντήσεις των μαθητών-ζώων ανά ομάδα. Στο  τέλος  του  εργαστηρίου γίνεται αξιολόγηση από τα ίδια παιδιά.

λίνκ για βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=DrGQTyrIFLA

         

       

Ηχογραφήσεις συζητήσεων:

Οι μαθητές αξιολογούν σύμφωνα με τα δεδομένα τους:

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος δεν σέβεται τα ζώα για αυτά που  μας  προσφέρουν.  Τα υπερκμεταλλεύεται για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες σε ζωϊκά προϊόντα. Να αντιληφθούν ότι η στάση σεβασμού απέναντι στα ζώα είναι μια στάση που ενισχύει το αίσθημα ευθύνης.

Καλλιέργούνται οι εξής δεξιότητες:

 Δεξιότητες μάθησης:Επικοινωνία, συνεργασία,κριτική σκέψη,δημιουργικότητα

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Υπευθυνότητα

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός.

Aξιολόγηση εργαστηρίου

Οι μαθητές ήταν συμμετοχικοί, συνεργάστηκαν καλά, μπόρεσαν να διακρίνουν από τις εικόνες που παρατήρησαν και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα όπως: τα ζώα τρώνε στην φύση αλλά και σε κλειστούς χώρους(κλουβιά, φυλακή κ.λ.π.) και ότι τα ζώα αυτά δεν τα σέβεται ο άνθρωπος, τα εκμεταλεύεται προς όφελός του. Οι ομάδες είχαν καλή επικοινωνία μεταξύ τους, έλεγαν τη γνώμη τους όπου χρειάστηκε και στο τέλος η ολομέλεια αποτύπωσε και αξιολόγησε ότι τα ζώα δεν περνούν καλά στις βιομηχανικές μονάδες, δεν τα σέβονται και τα εκμεταλεύονται, φανερώνοντας έτσι την δημιουργική-παραγωγική-ολιστική σκέψη τους.Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

 

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήριο δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.