ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Κάθε ημέρα μπορείτε από τις 8.00 έως τις 14.00, να τηλεφωνείτε στο 2421083839.

Το μέιλ του σχολείου μας είναι:

E-mail :mail@10nip-volou.mag.sch.gr