«

»

Νοέ 23 2016

Έγκριση προγράμματος με τίτλο «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις»

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 178902/Δ2/25-10-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 42/20-10-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«“Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις” – Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική πράξη», το οποίο με άμεσο και βιωματικό τρόπο επιτυγχάνει να αναδείξει τη σημασία της δημοσιογραφικής πράξης και τα ηθικά ζητήματα που την αφορούν. Παράλληλα, με δεδομένη την ενασχόληση των νέων με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας δημιουργικής και ηθικής στάσης και να προκαλέσει τον προβληματισμό των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με κάθε σχολιασμό και κοινοποίηση που αναρτούν οι ίδιοι – ή άλλοι – στους ιστότοπους αυτούς.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα και διατίθεται δωρεάν κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210 5241624, 6973823425 και 6974188933. Η πραγματοποίηση του είναι προαιρετική και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον/την Διευθυντή/ντρια, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με την σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Η παρούσα έγκριση ισχύει για το σχολικό έτος 2016-2017.

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων