« Από τα Φαγιούμ στις βυζαντινές εικόνες»

Το σχολικό έτος 2020-21οι μαθητές του τμήματος Β2 του Πρότυπου Γυμνασίου  Ζωσιμαίας Σχολής έλαβαν μέρος στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: « Από τα Φαγιούμ στις βυζαντινές εικόνες» με  συντονίστρια την καθηγήτρια την  κ. Παρασκευή Τσιώρη.

   Η τελική εργασία

Αφήστε μια απάντηση