«Από τα Φαγιούμ στις βυζαντινές εικόνες»- Εκπαιδευτικό Εικονικό Μουσείο

Το σχολικό έτος 2017-18 οι μαθητές του τμήματος Α3 του Πρότυπου Γυμνασίου  Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έλαβαν μέρος στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Από τα Φαγιούμ στις βυζαντινές εικόνες» – Εκπαιδευτικό Εικονικό Μουσείο  με υπεύθυνη καθηγήτρια την Θεολόγο κ. Παρασκευή Τσιώρη.

   Οι μαθητές  αφού εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον εργασίας του εικονικού μουσείου, εργάστηκαν ομαδικά   και μελέτησαν  τις νεκρικές προσωπογραφίες Φαγιούμ και  τη σχέση τους με  τις  κηρόχυτες  χριστιανικές εικόνες της Μονής Σινά. Η τελική εργασία δημοσιεύτηκε στη διεύθυνση:

 https://padlet.com/partsiori/uf8142z7u82k 

 

Αφήστε μια απάντηση