Βασίλης Τασινός

Ιωάννινα 15 Μαρτίου 2015

LEE

 Σε όλα τα σχολεία άτυπες συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα γίνονται καθ` όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί πάντα αισθάνονται την ανάγκη να συζητούν κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στην τάξη τους. Επίσης συχνά γίνονται συζητήσεις για τις αδυναμίες των σχολικών εγχειριδίων, την αναγκαιότητα διόρθωσή τους ή και την αντικατάστασή τους. Ως μάχιμος δάσκαλος ένιωθα ιδιαίτερη χαρά να λαμβάνω μέρος σε τέτοιες συζητήσεις. Πολλές φορές στα διαλείμματα αντάλλασα απόψεις με καλούς δασκάλους και μου άρεσε να ακούω διάφορα περιστατικά από την τάξη τους. Γιατί, όμως, οι συζητήσεις αυτές να μη γίνονται οργανωμένα στο Σύλλογο Διδασκόντων;

Για να γίνει μια ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών, καλό θα είναι ο κάθε δάσκαλος να κρατά σημειώσεις στο προσωπικό του ημερολόγιο για τα λάθη που εντόπισε στα σχολικά βιβλία, για τον τρόπο που χειρίστηκε κάποια ενδιαφέροντα παιδαγωγικά, διδακτικά και πειθαρχικά θέματα στην τάξη του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα αποτελέσματα που είχε. Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάζονται τα θέματα αυτά στο Σύλλογο Διδασκόντων (τουλάχιστον στο τέλος του κάθε Τριμήνου), για να εκφράζονται και οι απόψεις των άλλων εκπαιδευτικών και έτσι από τη σύνθεση των απόψεων να προκύπτουν οι καλύτερες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές, καθώς και οι καλύτερες προτάσεις για τη βελτίωση των σχολικών βιβλίων.

Συνεπώς, οι οργανωμένες αυτές συζητήσεις θα είναι πρακτικά χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς και προπάντων στους νέους. Κι αν ακόμη δεν ενεργήσει σωστά κάποιος έμπειρος δάσκαλος σε ένα παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα, κι αυτό θα αποτελέσει μάθημα για το νέο εκπαιδευτικό. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τους μαθητές που εμπλέκονται στις αφηγήσεις των συναδέλφων τους.

Με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου θα πρέπει να κρατούνται πρακτικά των συζητήσεων αυτών, για να έχουμε στο τέλος του διδακτικού έτους ένα αξιόλογο υλικό, το οποίο θα είναι χρήσιμο και στους επόμενους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αλλά και στο έργο των σχολικών συμβούλων. Ο μονότονα θεωρητικός λόγος αρκετών σχολικών συμβούλων στα σεμινάρια που διοργανώνουν, όχι μόνο κουράζει, αλλά και απογοητεύει τους εκπαιδευτικούς!

Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση έχει ανάγκη και την πρόταση που μόλις ανέπτυξα, γιατί εκτός από τα θετικά που προκύπτουν από την ανταλλαγή εμπειριών, βελτιώνονται και οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, άτυπα γίνεται η επιμόρφωση αυτή στα σχολεία, με τη διαφορά ότι δεν συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και δεν κρατούνται πρακτικά των συζητήσεων αυτών.

Είναι πραγματικά κρίμα να μην αξιοποιείται στα σχολεία μας με θεσμοθετημένο τρόπο η εμπειρία των καλών δασκάλων και να μην καταγράφονται οι αξιόλογες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές.