Ουρανία Σαρρή

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ουρανία Σαρρή είναι κάτοικος Κορινθίας. Εργάζεται ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για το μάθημα των Αγγλικών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία.  Έχει πολυετή πείρα στην διδασκαλία των Αγγλικών στα δημόσια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.  Είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών  του Πανεπιστημίου Aston University, Birmingham, U.K. στον τομέα Γλώσσες και Κοινωνικές Επιστήμες (Ph.D. in Languages and Social Sciences) καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Teaching English to Speakers of Other Languages -Young Learners (TESOL-TEYL) Aston University, U.K.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις καινοτόμες μεθοδολογίες στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών, την διγλωσσία/πολυγλωσσία,  την πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα στην εκπαίδευση και την σχέση μεταξύ γλώσσας και μετανάστευσης.