Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras

Δράσεις Ενημέρωση ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras («Κάστορας») θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 25/02/2019-8/03/2019. Θα πρέπει να προηγηθεί εγγραφή των εκπαιδευτικών-συντονιστών των σχολικών μονάδων και δημιουργία λογαριασμών για τους/τις μαθητές/τριές τους κατά το χρονικό διάστημα 6-20/02/2019.
Η συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και γίνεται διαδικτυακά με ανώνυμους λογαριασμούς χωρίς να πραγματοποιείται αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι συμβατά με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών και επομένως η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν διαφέρει από άλλες διδακτικές αποφάσεις εκπαιδευτικής πρακτικής σε σχέση με την επιλογή και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Vilnius της Λιθουανίας το 2004 με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής Παιδείας. Το 2017 ο «Κάστορας» πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνολικά έλαβαν μέρος περίπου 2 εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες. Στην Ελλάδα διοργανώνεται για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2018-19 από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ήδη από την άτυπη ενημέρωση για τον διαγωνισμό καταγράφονται στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού (https://challenge.bebras.gr) εκατοντάδες επισκέψεις και δοκιμές των θεμάτων από τους παλιότερους διαγωνισμούς.

Αφήστε μια απάντηση