Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από το Ι.Ε.Π.

Ενημέρωση ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Επιμόρφωση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο τελικό αναμορφωμένο πλαίσιο περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να υποστηρίξουν την εφαρμογή της στη διδακτική πράξη.

Η επιμόρφωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ωρών και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, και ειδικότερα της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση στην Πάτρα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση