Αρχεία για 28 Ιανουαρίου 2012

Υπ. Παιδείας: Έντυπα αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης του α’ τετραμήνου για την Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) »

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο εφαρμογής του έργου της ΑΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του β΄ έτους (α’ τετράμηνο) και αφορά την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία. Απαραίτητο είναι να συμπληρωθούν τα παρακάτω έντυπα, σχετικά με την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης:

Βαθμοί εκπαιδευτικών σε… ίδιους και σχολεία »

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους, αλλά δύσκολα κάνουν αυτοκριτική. Ο ένας στους δύο θεωρεί ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάρει μέτρα για την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους με το πέρασμα των χρόνων μετά τον διορισμό τους. Ταυτόχρονα, ζητούν καλύτερες υποδομές και […]