Αρχεία για 30 Ιανουαρίου 2012

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013 »

Εγκύκλιο με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013» εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και αφορά τις προτάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013.