Αρχεία για 16 Ιανουαρίου 2012

ΔΟΕ: Διπλασιασμός του αριθμού των μορίων μετάθεσης »

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Μετά την τελευταία συνάντηση που είχε μαζί σας το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  προχωρήσατε στην κατάθεση τροπολογίας  για την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετούς παραμονής στον τόπο διορισμού των νέων εκπαιδευτικών. Η κατάργηση αυτή συνοδεύεται με το διπλασιασμό του αριθμού μονάδων μετάθεσης (μορίων) για το τρίτο και τέταρτο έτος, μόνο […]

ΔΟΕ: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30-6-2010 »

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο άρθρο 9 , παρ. 2 του Ν. 3848/2010 προβλέπονται τα εξής :«… Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση […]