Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Υπόμνημα θέσεων για τη στελέχωση, τα εκπαιδευτικά, οικονομικά, υπηρεσιακά και λειτουργικά ζητήματα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση περιοχής ευθύνης του Σ.Γ.Ε. Βερολίνου

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ, Όλος ο πλανήτης διανύει μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί διαχειριζόμαστε μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική διαδικασία, για μας και τους μαθητές μας, με πολλές δυσκολίες, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες υποχρεώσεις που δημιουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ψυχολογική, ηθική και παιδαγωγική στήριξη των μαθητών μας.

Παρόλα αυτά, ως εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και ειδικά στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βερολίνου που η εμβέλειά του καταλαμβάνει 11 κρατίδια της Γερμανίας, και την Πολωνία,  όπου ζει και εργάζεται ένας πολύ σημαντικός αριθμός Ελλήνων, έχουμε την ηθική αλλά και θεσμική υποχρέωση να σας εκθέσουμε τα σημαντικότερα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις τους.

Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση σας παραθέτουμε συνοπτικά, τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Γερμανίας με την επισήμανση ότι η οποιαδήποτε καταγραφή «επί χάρτου» δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη και σαφή εικόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που βιώνουμε στην καθημερινότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν και τα εργασιακά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών αλλά και την παροχή αυτή καθ αυτή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σεβόμενο πάντα τον θεσμικό του ρόλο, ο οποίος και του υπαγορεύει την προάσπιση των ειλημμένων αποφάσεων/θέσεων του κλάδου, αγωνίζεται και καταθέτει συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις, με σκοπό να δείξουν την κατεύθυνση μόνιμων λύσεων των βασικών ζητημάτων, ώστε να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική πολιτική για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να έχουμε πραγματική και ποιοτική αναβάθμιση. Γι΄ αυτό σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας.

Οι προτάσεις αφορούν στην:

 1. Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.

Η έκδοση των εγκυκλίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού καθώς και για τις παρατάσεις των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και θεσμοθετημένα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων και των παρατάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε χρονιά το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου για την έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε κάποια κρατίδια της Γερμανίας το διδακτικό έτος ξεκινά στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου με αποτέλεσμα τα ελληνικά σχολεία να μην είναι στελεχωμένα με την έναρξη της σχολική χρονιάς και να χάνονται πολυτιμές διδακτικές ώρες. Με την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών θα ελαχιστοποιηθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που παρατηρούνται στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους. Ταυτόχρονα οι νεοαποσπασθέντες εκπαιδευτικοί θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν ευκολότερα στη νέα πραγματικότητα ενώ, σίγουρα, θα μειωθούν οι αιτήσεις ανάκλησης της απόσπασης.

 1. Αύξηση του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3+1 σε τουλάχιστον 5 έτη για όλους.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αφού διαπίστωσε την απροθυμία εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, λόγω έλλειψης κινήτρων αλλά και λόγω του κόστους ζωής στο εξωτερικό, θέσπισε τη καταβολή επιμισθίου για 3+1 έτη. Παρότι η απόφαση αυτή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση δίνοντας επιπλέον κίνητρα, δημιούργησε και μία κατηγορία εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ βρισκόταν στο 5ο έτος απόσπασης δεν έλαβαν το επιμίσθιο για το 4ο έτος. Θεωρούμε ότι η καταβολή ειδικού επιμισθίου πέραν της 4ετίας είναι επιβεβλημένη. Θα λειτουργήσει ως πραγματικό κίνητρο για να υπηρετήσει κάποιος εκπαιδευτικός με απόσπαση στο εξωτερικό και θα αποτελέσει ουσιαστική και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα λύση στην κατεύθυνση κάλυψης των λειτουργικών κενών σε εκπαιδευτικούς. Στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να αφοσιωθούν και να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο έργο τους και στα καθήκοντά τους και θα εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνέχεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την εγκατάστασή μας στο εξωτερικό είναι αξιοσημείωτες. Η εξεύρεση στέγης αποδεικνύεται χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υψηλές χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες μας είναι οικονομικά δυσβάσταχτες. Συνήθως ζητείται να καταβληθεί ενοίκιο πέραν των 1.000 €, ενώ ιδιαίτερα δαπανηρό είναι και το κόστος της οικοσκευής, η οποία είναι απαραίτητη για να υπάρχουν οι υποτυπώδεις συνθήκες διαβίωσης. Πέραν τούτου, καλούμαστε να πληρώσουμε σειρά άλλων εξόδων που έμμεσα ή άμεσα επιβάλλονται, όπως ασφάλιση κατοικίας και αστικής ευθύνης, έως και νομική προστασία.

Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει κανένα επιπλέον σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το λαμβάνουν. Απεναντίας, εξοικονομεί χρήματα, αφού μειώνονται τα έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής, καθώς αφορούν πλέον μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών.

Επομένως, η τουλάχιστον πενταετής απόσπαση με επιμίσθιο, άμεσα και για όλους όσους διανύουν την πενταετία, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και επάνδρωσή τους με εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στο έργο τους και στα καθήκοντά τους, εφόσον έχουν προλάβει να εγκατασταθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

 1. Στελέχωση σχολικών μονάδων.

              α. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21.

Όπως σας ενημερώσαμε αναλυτικά με την υπ’ αριθμ.17/05-04-2020 επιστολή μας λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ειδικά μόνο για το σχολικό έτος 2020-21, προτείνουμε να εφαρμοστούν άμεσα τα εξής:

 • Χορήγηση του ειδικού επιμισθίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη επιμίσθιο στο παρελθόν ανεξάρτητα αν θα είναι στον 5ο, 6ο, κ.ο.κ. χρόνο απόσπασης ή παράτασης.
 • Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω ειδικών συνθηκών, να δοθεί δικαίωμα παράτασης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.

Οι παρατάσεις αυτές, και μόνο για το έτος 2020-2021, να προηγηθούν των νέων αποσπάσεων και να ανακοινωθούν άμεσα μιας και η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των ειδικών συνθηκών και μη γνωρίζοντας πότε αποδεσμεύονται από την υπηρεσία τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει διακοπή των συμβολαίων διαμονής τους, έχουν ήδη προπληρώσει τον μήνα Ιούλιο κι αν δεν έχουν άμεση ενημέρωση θα επιβαρυνθούν περεταίρω οικονομικά παραμένοντας επιπλέον μήνες στη χώρα απόσπασης χωρίς επιμίσθιο.

Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο δε θα υπάρξει το πλέον ορατό, έντονο πρόβλημα στελέχωσης των σχολικών μονάδων για το επόμενο ιδιαίτερο έτος και θα αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

              β. Για όλα τα επόμενα σχολικά έτη.

Οι αποσπασματικές επιλογές διαφόρων υπουργών παιδείας στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ένα «πάζλ» από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν στο εξωτερικό με αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους. Ο Σύλλογος μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, με ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους, ζητά τη θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου που θα οδηγήσει στην πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με απόλυτη διαφάνεια. Ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Προτείνουμε να γίνεται η στελέχωση με την παρακάτω σειρά:

 • Παρατάσεις του άρθρου 26 του Ν.4415/2016. Αριθμητικά είναι ελάχιστες, αλλά άκρως σημαντικές.
 • Αυτοδίκαιες διετής παρατάσεις, με χορήγηση επιμισθίου, για τη συμπλήρωση πενταετίας.
 • Παρατάσεις σε ένα μικρό ποσοστό, ανά εμβέλεια Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, ομογενών εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών που οι σύζυγοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον ο γάμος έχει προηγηθεί τουλάχιστον δύο έτη πριν την πρώτη απόσπαση και εφόσον οι σύζυγοι διέμεναν στο εξωτερικό δύο χρόνια πριν την πρώτη απόσπαση, με απαραίτητη τη γλωσσομάθεια της χώρας υποδοχής σε επίπεδο C1.
 • Νέες αποσπάσεις 3+2 έτη, με χορήγηση του ειδικού επιμισθίου για όλους.
 • Παρατάσεις όσων υπηρετούν συνεχόμενα μετά τη λήξη της 5/ετίας στη χώρα υποδοχής, για την κάλυψη των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών. Απαραίτητα να καταρτίζεται εφεδρικός αξιολογικός πίνακας (ΕΦ.Α.Π. 1) ο οποίος θα ανακοινώνεται δημόσια, για να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τη θέση τους αλλά και να υπάρχει αίσθημα δικαίου και διαφάνειας.
 • Δικαίωμα νέας αίτησης 3ετούς απόσπασης, με χορήγηση επιμισθίου, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα αν έχουν εξαντλήσει την 5/ετία σε σχολεία του εξωτερικού κατά το παρελθόν και κατάταξή τους σε εφεδρικό αξιολογικό πίνακα (ΕΦ.Α.Π. 2).
 • Μη ενεργοποίηση και κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4415/16 που προβλέπει την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ελληνόγλωσσα σχολεία δε χρειάζονται συμβασιούχους και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αλλά μόνιμα διορισμένους δημόσιους λειτουργούς με εμπειρία, οι οποίοι θα γνωρίζουν καλά το περιβάλλον της χώρας υποδοχής, και ταυτόχρονα θα «μπολιάζονται» με τους νεοαποσπασμένους οι οποίοι μεταφέρουν εμπειρία αλλά κυρίως τη νοοτροπία της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Λόγω του προαναφερθέντος υψηλού κόστους διαβίωσης, ενδείκνυται η παροχή ενός ειδικού επιδόματος, γι΄ αυτούς που παραμένουν πέραν της 5ετίας με αίτησή τους, όπως, άλλωστε, προβλέπεται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων.

 1. Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Ε.Υ.Σ.).

Μετά τη συγχώνευση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στη Γερμανία, τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Ε.Υ.Σ.) καταργήθηκαν. Η διοίκηση, πλέον, λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Η θεσμοθέτηση, η επαναλειτουργία και η επανασύσταση των Ε.Υ.Σ. με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες όπως τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην ημεδαπή και να εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις, μετακινήσεις, συμπληρώσεις ωραρίου, κρίσεις στελεχών με θητεία, κ.ά.)

Με την επαναλειτουργία των Ε.Υ.Σ., θα «διαχυθεί» η δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων, θα αντικειμενοποιηθεί το σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών με βάση τα ισχύοντα στην Ελλάδα, θα διευκολυνθεί ο εκάστοτε συντονιστής εκπαίδευσης στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και θα μπορεί να γίνεται αξιολογικά η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων.

 1. Αντικειμενοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών και κρίσεων στελεχών.

Όπως προαναφέραμε η διοίκηση λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Επιπλέον η αδιαφάνεια στον προσδιορισμό των κενών λειτουργικών θέσεων, στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, η μη επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και ο ορισμός αναπληρωτών διευθυντών χωρίς καν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και κριτηρίων επιλογής, είναι πλέον κανόνας. Δυστυχώς η πρακτική αυτή δε συνάδει με τους κανόνες χρηστής διοίκησης που θα έπρεπε να τη διέπουν για να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον οι πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν. 4415/2016, παλιοί συμβασιούχοι, εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 2ο, 3ο, 4ο, 5ο  έτος απόσπασης, νεοαποσπασμένοι, «παρατασσόμενοι» πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη εναπομεινάντων λειτουργικών κενών) και οι πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων δημιουργούν μια δύσκολη και ιδιαίτερη στη διαχείριση κατάσταση.

Γι΄ αυτό προτείνουμε να θεσμοθετηθεί ειδικό πλαίσιο για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, με ειδικές προσθήκες για την πρόβλεψη ιδιαιτεροτήτων.

Συγκεκριμένα:

Προτείνουμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4415/16 σχετικά με τις επιλογές των στελεχών ή μετά τη θεσμοθέτηση του Ε.Υ.Σ. να γίνουν επιλογές διευθυντών με βάση όσα θα ορίζονται στην ημεδαπή, με επιπλέον μοριοδότηση της γνώσης γλώσσας της χώρας υποδοχής και χωρίς αποκλεισμούς.

  α. Έγκαιρη διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων για την επόμενη σχολική χρονιά και γνωστοποίησή τους.

    α.1. Επανατοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν και την επόμενη σχολική χρονιά στην ίδια λειτουργική θέση. Αν δεν υπάρχει η θέση (π.χ. λόγω έλλειψης μαθητών κλπ.) ο εκπαιδευτικός αυτός παραμένει σε «άτυπη διάθεση».

  β. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους για βελτίωση θέσης. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια απόσπασης που ισχύουν στην ημεδαπή (ειδ. κατηγορίες, έτη υπηρεσίας, συνυπηρέτηση, γάμος, τέκνα, κλπ.) ως εξής:

    β.1. Εκπαιδευτικοί που τυχόν βρέθηκαν στην «άτυπη διάθεση».

    β.2. Εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν.4415/2016

    β.3. Παλιοί συμβασιούχοι

    β.4. Εκπαιδευτικοί που θα διανύσουν το 2ο, 3ο, 4ο, 5ο έτος απόσπασης.

    β.5. Εκπαιδευτικοί «παρατασσόμενοι σε ένα μικρό ποσοστό» (εφόσον θεσμοθετηθεί)

  γ. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους.

  δ. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των νέων αποσπάσεων και τυχόν νέων παρατάσεων πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη εναπομεινάντων λειτουργικών κενών.

          Σενάριο 1ο: Δεν ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Τοποθέτηση νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια απόσπασης που ισχύουν στην ημεδαπή.

          Σενάριο 2ο: Ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Αρχικά, τοποθέτηση των εκπαιδευτικών πέραν της 5/ετίας για κάλυψη εναπομεινάντων κενών και στη συνέχεια των νεοαποσπασμένων.

 • Πριν από κάθε φάση τοποθέτησης να δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης θέσης σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν.
 • Η μοριοδότηση για τη συνυπηρέτηση να μην είναι ανά δήμο όπως στην ημεδαπή, αλλά αθροιστικά ανά κράτος ή ομόσπονδο κρατίδιο, ανά περιοχή, και ανά πόλη, λόγω των τεράστιων αποστάσεων των σχολικών μονάδων μεταξύ τους.
 • Οι τοποθετήσεις όλων των φάσεων ανακοινώνονται σε πίνακες, με φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική μοριοδότηση κάθε εκπαιδευτικού και δίνεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για λάθη ή παραλείψεις.

Θεωρούμε ότι η θέσπιση του συγκεκριμένου πλαισίου που προτείνουμε, η εφαρμογή του από τον εκάστοτε συντονιστή εκπαίδευσης και κυρίως η επανασύσταση του Ε.Υ.Σ. με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με άλλες θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου και κυρίως με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας, της ισότητας, θα προσδώσουν τη ζητούμενη εμπιστοσύνη στους διοικούμενους εκπαιδευτικούς.

 1. Ορισμός προϊσταμένων στα Τ.Ε.Γ.

Ενώ στα αμιγώς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς επίσης και στα ολιγοθέσια σχολεία στην Ελλάδα προβλέπεται ορισμός προϊσταμένων καθώς και επίδομα θέσης για τους διευθυντές/υποδιευθυντές και τους προϊσταμένους για το διοικητικό έργο που προσφέρουν, στα Τ.Ε.Γ. δεν υπάρχει σχετική μέριμνα. Έτσι, θα πρέπει από μόνος του κάποιος από τους εκπαιδευτικούς να  αναλάβει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του διοικητικού έργου που απαιτείται. Το φιλότιμο, η υπευθυνότητα και η συνέπεια από τη μεριά του εκπαιδευτικού, ο οποίος οικειοθελώς αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται θεσμοθέτηση και ορισμός προϊσταμένων στα Τ.Ε.Γ. με την αντίστοιχη καταβολή του μηνιαίου επιδόματος θέσης που προβλέπεται και στην Ελλάδα.

 1. Δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων αποσπάσεων.

Για όσα παντρεμένα ζευγάρια εκπαιδευτικών το επιθυμούν, όταν υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα συνεξέτασης των αιτήσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα μόρια του τελευταίου σε κατάταξη. Η ρύθμιση αυτή ίσχυε στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για απόσπαση στο εξωτερικό θα αυξηθούν, οι ανακλήσεις θα μειωθούν, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προβούν σε σωστότερο οικογενειακό προγραμματισμό.

 1. Δυνατότητα απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Η απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία γίνεται μέχρι και για εννέα έτη και με υψηλές αποδοχές που ουδεμία σχέση έχουν με τα επιμίσθια της περίπτωσής μας. Στις εγκυκλίους προσκλήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, οι οποίες στηρίζονται σε υπουργικές αποφάσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία αυτή, όσοι έχουν κατά το παρελθόν αποσπαστεί στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ εκπαιδευτικών και δυστυχώς δε λαμβάνεται υπόψη η αποκόμιση σημαντικής εμπειρίας στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο να δίνεται η δυνατότητα αίτησης απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό, με δυνατότητα υπηρέτησης για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση εννέα ετών.

 1. Εξασφάλιση οργανικής θέσης όσων υπηρετούν με 5/ετή απόσπαση.

Παρότι με τη νομοθετική ρύθμιση του 2018 αποσαφηνίστηκε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή, υπάρχει μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι όταν αποσπάστηκαν βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Ενώ με την πάροδο των ετών υπάρχουν πλέον διαθέσιμες κενές οργανικές θέσεις, υπάρχουν ΠΥΣΠΕ που δεν τοποθετούν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά αν δε βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης ή της παράτασης της απόσπασης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι άδικο και χρειάζεται έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για την άρση αυτής της αδικίας.

 1. Αναμοριοδότηση και των σχολικών μονάδων του εξωτερικού.

Με δεδομένο ότι, αφενός, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να ληφθεί μέριμνα για κάθε σχολική μονάδα του εξωτερικού ξεχωριστά και, αφετέρου, ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ευρώπη, λαμβάνουν τα ελάχιστα μόρια που προβλέπονται, (δηλαδή, μία μόνο μονάδα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για κάθε έτος), προτείνουμε να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Επί παραδείγματι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ευρώπης να μοριοδοτούνται με τρεις Μ.Δ.Σ. για κάθε έτος και αντίστοιχα αυξητικά να μοριοδοτηθούν και οι σχολικές μονάδες στις άλλες Ηπείρους.

 1. Στελέχωση των Συντονιστικών Γραφείων

Πέρα από την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των γραφείων με διοικητικούς υπαλλήλους, είναι αναγκαία η στελέχωση των συντονιστικών γραφείων και με τον απαιτούμενο αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να διατίθενται σε σχολεία, κοντά στην έδρα των γραφείων, για προσωρινή αναπλήρωση, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μακράς διάρκειας άδεια εκπαιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο, και τα σχολεία θα λειτουργούν ανεμπόδιστα αλλά και τα συντονιστικά γραφεία θα έχουν περισσότερο προσωπικό που θα επιτελεί το σημαντικό και απαραίτητο διοικητικό έργο.

 1. Αυτοματοποίηση και έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς και των εξόδων πρώτης μετάβασης.

Κατά την πρώτη μετάβαση, η καταβολή των επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών καθυστερεί υπερβολικά, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, έχοντας εξαντλήσει κάθε οικονομικό απόθεμα και δυνατότητα πίστωσής τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο κόστος πρώτης εγκατάστασης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, κατά την πρώτη εγκατάσταση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πληρώσουν ενοίκιο και εγγύηση ενοικίου που αγγίζει και σε κάποιες περιοχές ξεπερνάει τα 4.000€. Προτείνουμε αυτοματοποίηση της καταβολής του ειδικού επιμισθίου, μιας και αυτό παραμένει σταθερό κάθε μήνα, και χορήγησή του άμεσα μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε σχολείο του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι μη καταβολής ολόκληρου του επιμισθίου σε κάποιον εκπαιδευτικό, μόνο τότε και με ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού, της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και του ΣΓΕ, να αποστέλλεται συνοδευτικό έντυπο στην οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και όχι κάθε μήνα.

 1. Καταβολή του ειδικού επιμισθίου σε τραπεζικό λογαριασμό της χώρας υποδοχής.

Σήμερα το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ημεδαπής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία και τη συνεχή μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό με αχρείαστες χρεώσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι η καταβολή του επιμισθίου θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της χώρας υποδοχής.

 1. Επιμορφωτικές και γονικές άδειες

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και λαμβάνουν το ειδικό επιμίσθιο δυστυχώς δε δικαιούνται επιμορφωτικές και γονικές άδειες. Για παράδειγμα όσοι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για μαθήματα σε μεταπτυχιακό ή όσοι θα πρέπει να μεταβούν σε άλλο σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των τέκνων τους, ζητούν κανονική άδεια. Ζητούμε να ισχύσει για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του εξωτερικού το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς στην ημεδαπή.

 1. Δικαιολογητικά αναρρωτικών αδειών

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε, ότι μαζί με την αποστολή της αίτησης αναρρωτικής άδειας απαιτείται επίσημη μετάφραση και του παρπεμπτικού από τον ιατρό ή το ίδρυμα νοσηλείας. Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το κόστος για κάθε επίσημη μετάφραση, εδώ στην Γερμανία κυμαίνεται από 20€ έως 30€ για κάθε σελίδα. Αυτό δημιουργεί μία μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και μια χρονοβόρα ταλαιπωρία. Προτείνουμε η μετάφραση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι πριν λίγο καιρό μιας και αυτά τα έγγραφα είναι τυποποιημένα και δε συντρέχει λόγος πρόσθετης ταλαιπωρίας.

 1. Προσμέτρηση της άδειας ανατροφής τέκνου και λοχείας ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και χορήγηση του ειδικού επιμισθίου και κατά τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του νόμου 4415/2016 αν ο εκπαιδευτικός  κατά τη διάρκεια της απόσπασής του  δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή του επιμισθίου διακόπτεται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δύο τουλάχιστον τελευταίους νόμους για την επιλογή Διευθυντών όπου αναφέρεται ότι «διδακτική υπηρεσία, λογίζεται α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου». Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, που συγκαταλέγονται σε κάποια από τις παραπάνω άδειες, θεωρείται ότι παρέχουν διδακτικό έργο. Θεωρούμε ότι η άδεια ανατροφής τέκνου και λοχείας πρέπει να προσμετρείται ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού, όπως ισχύει και στην ημεδαπή.

 1. Ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ των τέκνων εκπαιδευτικών.

Όσα τέκνα εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων της Ελληνικής Πολιτείας επιθυμούν να εισαχθούν σε ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, συμμετέχουν στις ειδικές εξετάσεις συγκρινόμενοι μεταξύ τους με ποσοστό 1% του συνολικού που εισάγεται σε κάθε σχολή. Υπάρχει μία κατηγορία όμως μαθητών οι οποίοι έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στο εξωτερικό και έχουν τον ένα γονέα εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο. Αυτοί οι μαθητές διαγωνίζονται με την παραπάνω κατηγορία και ας έχουν φοιτήσει όλα τους τα μαθητικά χρόνια στο εξωτερικό και όχι μόνο τα τελευταία. Θεωρούμε ότι αυτοί οι ελάχιστοι μαθητές που έχουν έστω τον έναν γονέα ομογενή και όχι δημόσιο υπάλληλο ή εκπαιδευτικό θα πρέπει να διαγωνίζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών με το ποσοστό εισαγωγής 4%. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αρθεί μια αδικία που γίνεται εις βάρος αυτών των μαθητών που δεν έχουν παρακολουθήσει σχολείο της ημεδαπής.

 1. Δυνατότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς.

Σήμερα δεν υπάρχει κανενός είδους επιμόρφωση. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται εξειδικευμένη και ουσιαστική επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για θέματα διαπολιτισμικής/δίγλωσσης εκπαίδευσης, για καινοτόμα Προγράμματα. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η εξ αποστάσεως και δια ζώσης εξειδικευμένη επιμόρφωση δια μέσω του ΕΚΔΔΑ.

 1. Διαχωρισμός Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στο εξωτερικό, όπως ισχύει και στην ημεδαπή.

Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι τώρα και διοικητικός Προϊστάμενος και υπεύθυνος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο διαχωρισμός των ιδιοτήτων και αρμοδιοτήτων του θα του προσέδιδε τη δυνατότητα για στενότερη επαφή με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, μια και τα διοικητικά καθήκοντα τον παρακωλύουν ως προς αυτό.

 1. Κατάργηση του άρθρου 3 του νόμου 4027, όπου αναφέρεται ότι φορέας των Τ.Ε.Γ. είναι οι Σύλλογοι Γονέων. Αντικατάσταση του άρθρου αυτού με ρύθμιση, που ως φορέα θα προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά το Υπουργείο Παιδείας.

Η συγκρότηση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων είναι διαδικασία ακριβή, πολύπλοκη και χρονοβόρα στη Γερμανία. Οι γονείς την αποφεύγουν είτε γιατί το ωράριο εργασίας τους δεν την ευνοεί, είτε επειδή δε θέλουν να αναλάβουν ευθύνες στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Έτσι συναντάμε πολύ συχνά την αντιφατική εκείνη κατάσταση που ενώ υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και θέληση από τους γονείς στη διατήρηση των τμημάτων ελληνικής γλώσσας (Τ.Ε.Γ), δεν υφίσταται και η ίδια ζέση όσο αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συγκρότηση Συλλόγων Γονέων που θα «τρέξουν» το όλο εγχείρημα. Αυτό έχει ως επακόλουθο, πολλοί μαθητές ελληνικής καταγωγής να μην λαμβάνουν ελληνική παιδεία. Πέρα από αυτό όμως, πολλές φορές λόγω της άγνοιας των γονέων για την εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που είναι λογικό ως ένα βαθμό, μπορούν να δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου. Ειδικά στα μη ενταγμένα Τ.Ε.Γ. όπου η σχολική μονάδα είναι αυτόνομη και δεν ακολουθεί τις νόρμες του εκάστοτε γερμανικού σχολείου στην οποία ανήκει, είναι πραγματικά πολύ δυσδιάκριτα τα όρια των αρμοδιοτήτων αλλά και των εξουσιών που έχει ο καθένας. Φυσικά, η αλλαγή του φορέα δεν θα έρθει για να αναιρέσει την εμπλοκή του Συλλόγου Γονέων στα πεπραγμένα του Τ.Ε.Γ. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο αφού ειδικά τα Τ.Ε.Γ. εξαρτώνται από τους Συλλόγους σε διάφορους τομείς (π.χ. μίσθωση κτιρίου, χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού κτλ.). Αυτό που θα προσδώσει μια τέτοια αλλαγή είναι μια πιο λειτουργική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αφού θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

 1. Δημιουργία νέων τμημάτων και σχεδιασμός ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τα Τ.Ε.Γ., λόγω  της συνεχούς μετανάστευσης Ελλήνων και της αύξησης της προσέλευσης μαθητών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος των εγγραφών στα Τ.Ε.Γ. αφού όπως γνωρίζουμε  χρόνο με το χρόνο η μεταναστευτική ροή αυξάνεται. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορους τομείς και τα Τ.Ε.Γ. προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι πρώτο και κύριο μέλημα είναι η θέσπιση ενός ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της. Πέρα από αυτό όμως, από τη μία πλευρά η μεγάλη πλέον εισροή μαθητών από την Ελλάδα, οι οποίοι έχοντας, όπως είναι φυσικό, μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, δημιουργεί ανισότητα και ανομοιογένεια σε κάθε τάξη. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τα παιδιά της ομογένειας όπου έχουν μεγαλύτερη έφεση στα γερμανικά, μιας και φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία, αλλά χαμηλότερες επιδόσεις στα ελληνικά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός του ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών όπου θα προβλέπεται ο συγκερασμός, στο μέτρο του δυνατού, των όποιων ανισοτήτων προκύπτουν.

 1. Δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων στο Διόφαντο και από τις δύο λίστες επιλογής.

Μέχρι τούδε δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων μόνο από τη μία από τις δύο λίστες επιλογής. Στη μία λίστα είναι τα βιβλία που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και στην άλλη εκείνα που προορίζονται για τα σχολεία της ομογένειας από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). Όπως αναλύσαμε παραπάνω, η αύξηση μαθητών προερχόμενων από την Ελλάδα, δημιουργεί καινούριες ανάγκες στο μαθησιακό τομέα και επιτάσσει τον συνδυασμό βιβλίων και από τις δύο λίστες. Θα ήταν λοιπόν πιο ευέλικτο να μπορούν τα Τ.Ε.Γ. να παραγγέλνουν βιβλία συνδυαστικά. Τέλος θα μπορούσαν στη λίστα των βιβλίων που διδάσκονται στην Ελλάδα να προστεθούν περισσότεροι τίτλοι από θεματικές ενότητες, όπως η ιστορία, αφού παρατηρούνται ελλείψεις (δεν υπάρχουν τα βιβλία ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών).

 1. Λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα αμιγή ελληνικά δημοτικά σχολεία.

Οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθούν διδακτικά αντικείμενα όπως π.χ. ΤΠΕ, Θεατρική Αγωγή κ.λπ., εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισότητα και την ισονομία σε σχέση με τους μαθητές της ημεδαπής. Παράλληλα, θα καλυφθούν και οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων και θα εξυπηρετηθούν οι νεοαφιχθέντες από την Ελλάδα συμπατριώτες μας.

 1. Αξιολόγηση μαθητών για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και λειτουργία τμημάτων ένταξης.

Αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι οι μαθητές των σχολείων μας με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα αποκατάστασης. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα όταν αυτό δεν παρέχεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Δυστυχώς, στη Γερμανία δεν υπάρχουν δομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ανάγκες αξιολόγησης της μαθησιακής επάρκειας και αποκατάστασης μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η έλλειψη τέτοιου είδους δομών έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες να στερούνται το δικαίωμα ίσων ευκαιριών που πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δομές αξιολόγησης, διότι η μετάβαση των μαθητών με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η οργάνωση  και αποστολή κινητών μονάδων αξιολόγησης των ΚΕΣΥ που θα επισκέπτονται τα σχολεία μας σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητη.

 1. Ίδρυση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Παιδαγωγικής, η προσχολική αγωγή είναι καθοριστική για τη σχέση που θα διαμορφώσουν τα παιδιά με το σχολείο και τη ζωή. Στη Γερμανία, δυστυχώς η προσχολική αγωγή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι θέσεις νηπίων και προνηπίων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς είναι περιορισμένες και, συνήθως, απαιτείται εγγραφή αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών, για να εξασφαλιστεί μία θέση σε αυτά! Αποτέλεσμα αυτής της δυσχερούς κατάστασης είναι πολλά Ελληνόπουλα (κυρίως παιδιά νεομεταναστών), να εκτοπίζονται από την προσχολική αγωγή. Έτσι, φτάνουν σε ηλικία δημοτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχουν αποκομίσει τα τεράστια οφέλη του νηπιαγωγείου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην περαιτέρω συγκρότηση και εξέλιξή τους.

 1. Δημιουργία τμημάτων αρχαρίων για το μάθημα της γερμανικής γλώσσας.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αμιγώς ελληνικών δημοτικών σχολείων, οι μαθητές διδάσκονται 9 έως 11 ώρες την εβδομάδα μαθήματα γερμανικής γλώσσας σε κάθε τμήμα. Λόγω των μεταναστευτικών εισροών από την Ελλάδα, πολλοί μαθητές, κυρίως μεγαλύτερων τάξεων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γνωστικό επίπεδο της τάξης, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό μιας και δεν έχουν διδαχθεί ποτέ γερμανικά, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Για την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών μεταξύ των μαθητών αλλά και για την ομαλότερη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων μαθητών, προτείνουμε τη διάθεση διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς γερμανικής γλώσσας, για τη δημιουργία τμημάτων αρχαρίων που θα λειτουργούν παράλληλα με τα κανονικά τμήματα.

 1. Διατήρηση και λειτουργία όλων των τύπων σχολικών μονάδων, με ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη, τις ιδιαιτερότητες των κρατιδίων της Ο.Δ.Γ.

Με τον νόμο 4415/6-9-2016 υιοθετείται νέα φιλοσοφία, προκρίνοντας τη μείωση των αμιγώς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και τη στροφή των παιδιών προς τα δίγλωσσα σχολεία, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν υπό την ευθύνη της τρίτης χώρας (με ό,τι συνεπάγεται αυτό…) μετά από σχετικές διακρατικές συμφωνίες. Η επιλογή αυτή, αν εφαρμοστεί, αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα σχετιζόμενα με την ελληνική γλώσσα και ιστορία.

Επιπλέον να τονίσουμε ότι τα αμιγώς ελληνικά δημοτικά σχολεία, στην ουσία λειτουργούν ως δίγλωσσα μιας και προσφέρουν πολλές ώρες γερμανομάθειας όπως αναφέραμε παραπάνω. Ζητούμε, λοιπόν, την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, θεωρώντας ότι η νέα «φιλοσοφία» δεν συνάδει με τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ο οποίος είναι, πρωτίστως, η διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας και ο επαναπατρισμός των παιδιών της ομογένειας, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

 1. Έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

Στο παρελθόν το σύνολο των σχολικών μονάδων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας βρίσκονταν μόνιμα σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τα τελευταια δύο χρόνια η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Όμως η αναβάθμιση τις υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων εκπαίδευσης παραμένει ζητούμενο. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες και φανταζουν μεγαλύτερες όταν συγκριθούν τα σχολεία μας με τα αντίστοιχα γερμανικά τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα είτε σε υλικοτεχνικό είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων.  Οι ανάγκες,  ιδιαίτερα  σε οπτικοακουστικό υλικό, φάνηκαν τις τελευταίες εβδομάδες που κληθηκάμε να οργανώσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του ιού COVID-19.

Θεωρούμε ότι η έγκαιρη και ικανή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων θα αναβαθμίσει αυτά τα σχολεία, ειδικά αν σκεφτούμε ότι τα σχολεία μας έχουν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα γερμανικά σχολεία.

 1. Ένταξη σχολείων του εξωτερικού στο Δίκτυο Σχολικών βιβλιοθηκών.

Με μεγάλη μας λύπη διαβάσαμε την πρόσφατη και σχετική Υ.Α που για τρίτη συναπτή χρονιά  αποκλείει τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού από τη διαδικασία εγγραφής για τη  διεύρυνση των σχολικών βιβλιοθηκών. Μια ζωτικής για εμάς διαδικασία που θα έπρεπε πρωτίστως να περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού, οι βιβλιοθήκες των οποίων αποτελούν τη μοναδική πηγή εξωσχολικών – λογοτεχνικών βιβλίων για τους ομογενείς.

Στην πατρίδα η πρόσβαση σε εξωσχολικούς τίτλους είναι πολυπληθής, αφού υπάρχουν παντού δημοτικές και ιδιωτικές  βιβλιοθήκες εύκολα προσβάσιμες στο μαθητικό  κοινό. Δυστυχώς, στο εξωτερικό η πρόσβαση σε ελληνόγλωσσους τίτλους βιβλίων είναι ανύπαρκτη και το κόστος παραγγελίας από την Ελλάδα αποτρεπτικό, με αποτέλεσμα η επαφή των μαθητών με τη πλούσια κλασσική και σύγχρονη λογοτεχνική μας παράδοση να είναι ελάχιστη.

Οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες στα σχολεία μας είναι περιορισμένες όχι σε αυτόνομους χώρους, που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, αλλά σε αριθμό βιβλίων  κυρίως με τίτλους πολύ παλιούς που δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση διοργανώνονται κατά καιρούς διάφορες δωρεές από τις οικογένειες των μαθητών, οι οποίες όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μίας σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία χρειάζεται και τη κρατική στήριξη για να μπορέσει να υπάρχει και να λειτουργεί.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,

Για εμάς, η στήριξη της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Αποτελεί μια άλλη έκφανση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γι αυτό, άλλωστε, οι όποιες διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να σχετίζονται με την παρέμβαση της χώρας υποδοχής. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται να αποβαίνουν εις βάρος του ελληνόγλωσσου προγράμματος.

Ευελπιστώντας στη θετική στάση όλων όσων εμπλέκονται με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι έτοιμο με τις θεωρητικές του τοποθετήσεις και την ενεργό του στάση, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας στη βάση δημοκρατικών αρχών, να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Θα πράξει, λοιπόν, οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε να υπερασπιστεί τις αδιαφιλονίκητες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τα αναφαίρετα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Ευελπιστούμε στις δέουσες ενέργειες από μέρους σας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Ράμμος                      Ιωάννης Τσούμπανος

 

Δείτε εδώ το υπόμνημα θέσεων σε μορφή pdf

 

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *