Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Λειτουργία σχολείων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

κ. Συντονιστά Εκπαίδευσης Βερολίνου, Έπειτα από την αναγκαία και θετική ως αντίδραση από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος αναστολή λειτουργίας και των σχολικών μονάδων του εξωτερικού σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα, ως μέτρο για την αποτροπή της εξάπλωσης  του κορωνοϊού COVID-19, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με Κ.Υ.Α., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 855/13-03-2020 τ. Β΄, άρθρο 1, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020 όλες οι μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επισκέψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, σύμφωνα με τις συστάσεις και τα ισχύοντα στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής.

Σύμφωνα με την απόφασή σας 484/Φ32/15-03-2020 με θέμα: «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σχολικών μονάδων» και το έγγραφο 486/Φ22.2/16-03-2020 με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες λειτουργίας», προκύπτουν ζητήματα που προκαλούν αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, που βρίσκονται μακριά από την κύρια στόχευση που δεν είναι άλλη από τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19, με παρουσία συναδέλφων στα σχολεία, συγκλήσεις συλλόγων διδασκόντων και μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της ΒΡΒ αυτά προβλέπονται να γίνουν μέχρι και την Τρίτη και όχι την Τετάρτη 18.03.2020.

Την ίδια στιγμή που σκεφτόμαστε αν πρέπει να εισέλθουμε σε σούπερ μάρκετ  προς αναζήτηση βασικών αγαθών, καλούμαστε σύμφωνα με τα έγγραφά σας να σας ενημερώσουμε για το υπόλοιπο της διδακτέας ύλης, να σας δηλωθεί ο τρόπος πως θα καλυφθεί αυτή η ύλη με «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και μάλιστα ενυπόγραφα.  Στη συνέχεια δίνετε οδηγίες για την οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παραθέτοντας μοντέλα τηλεκπαίδευσης και προτείνοντας πλατφόρμες. Μεταξύ άλλων ζητείται από εκπαιδευτικό πληροφορικής, ή αν δεν υπάρχει πληροφορικής από άλλον εκπαιδευτικό με γνώση και εμπειρία, να επιμορφώσει τους υπόλοιπους σε μία μέρα επί της ουσίας! Κατόπιν ζητάτε ο κάθε σύλλογος διδασκόντων να καταθέσει σχεδιασμό μαθημάτων, χρονοδιάγραμμα κλπ, και να αντικατασταθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από τα ψηφιακά μαθήματα, όπως αναφέρετε! Σίγουρα αυτό δεν προκύπτει από την παραπάνω Κ.Υ.Α.

Σας τονίζουμε ότι στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Γ΄ Λυκείου, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αυτή η διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Αναρωτιόμαστε κ. Συντονιστά, μήπως προτρέχετε ή μήπως αντιγράψατε τα στοιχεία ή και τη διαδικασία από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα! Μήπως στο τέλος θα φταίνε οι «κακοί» εκπαιδευτικοί που δεν υλοποίησαν την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» δεδομένου ότι ήδη έχετε αναρτήσει στην επίσημη σελίδα του Συντονιστικού Γραφείου τις οδηγίες σας προς τις σχολικές μονάδες χωρίς προηγούμενη συνεννόηση;

Εννοείται ότι όλοι μας είμαστε υπέρ μιας τέτοιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα όταν αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση  φαίνεται ότι θα επιμηκυνθεί χρονικά. Αλήθεια, όμως,  η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πώς καθορίζεται; Μήπως χρειάζεται έναν γενικότερο σχεδιασμό; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, παρά ελάχιστα, μέθοδοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Λόγω των ειδικών συνθηκών που όλοι μας ζούμε, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα αντικειμενικά δεδομένα που συνθέτουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και, φυσικά, με ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, τον οποίο δεν μπήκατε στον κόπο να εξετάσετε. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι κάτι που αποφασίζεται βεβιασμένα σε μια μέρα και την επόμενη υλοποιείται. Απαιτεί προετοιμασία, σχεδιασμό, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, μαθησιακό υλικό, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή κλπ.

Δυστυχώς, φαίνεται να αγνοείτε βασικά δεδομένα που σχετίζονται τόσο με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος να υποστηρίξει μια τέτοια κατάσταση όσο και  των μαθητών του δημοτικού σχολείου να ανταποκριθούν σε μια τέτοια διαδικασία και δε λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης εκπαιδευτικού υλικού που δεν συνάδει με το υφιστάμενα Αναλυτικά Προγράμματα.

Επίσης, φαίνεται πως αγνοείτε ότι μεγάλος αριθμός μαθητών δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και στο διαδίκτυο. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει πρόσβαση μόνο σε smartphone και τίποτε παραπέρα.  Άρα πως θα προχωρήσουμε στην ύλη; Θα προχωρήσει μόνο ένα μικρό μέρος των μαθητών μας;

Πιστεύετε αλήθεια ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, και με δεδομένο ότι δεν έχουν διδαχθεί πληροφορική στα ελληνόγλωσσα δημοτικά σχολεία της Β.Ρ.Β. ποτέ, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»; Πιστεύετε ότι όλοι οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους σε κάτι τέτοιο;

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θεωρεί ότι, έστω και τώρα, είναι απαραίτητο να υπάρξει ανάκληση του σχετικού πλαισίου και αλλαγή του σε συνάρτηση με όσα θα εφαρμοστούν στην ημεδαπή λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στα σχολεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της αλλοδαπής για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στη διάθεσή σας ώστε να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εκπαιδευτικών συνθηκών που έχουν προκύψει.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

      Νικόλαος Ράμμος                            Ιωάννης Τσούμπανος

 

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *