RSS Feed for newsΚατηγορία: news

Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση »

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στοdiefth 08 ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010 δίνει το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) μετά από μακρύ διάστημα διαβούλευσης και διαλόγου με τους φορείς της εκπαίδευσης, οι προτάσεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωσή του.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις »

Τίθεται σήμερα (16-03-2018) σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις απόψεις σας, τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την ευόδωση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής και άλλες Διατάξεις »

Στο Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, μεταξύ άλλων, υπάρχουν διατάξεις για την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη φοίτηση νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κ.ά.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Βήματα προς τα πίσω η ελληνική εκπαίδευση »

Η ελληνική εκπαίδευση οπισθοδρομεί. Αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Εχουν μεν ληφθεί μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη συγκράτηση των δαπανών, ωστόσο οι πολιτικές επιλογές των κυβερνώντων κατά την τελευταία διετία βάζουν τροχοπέδη σε όποια ποιοτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Επεξεργάζεται εναλλακτική λύση της πρόσληψης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης »

O υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρις, σε γραπτή απάντησh ύστερα από σχετική ερώτηση Βουλευτών, ανακοίνωσε πως το υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται την εναλλακτική λύση της πρόσληψης εκπαιδευτικών με σύμβαση 14 doeyμετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα. Επίσης διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται καθημερινά προσπάθειες προς την κατεύθυνση της, όσο το δυνατόν, πληρέστερης κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγές εκπαιδευτικών – Κανονικά η ανάθεση μαθημάτων ειδικοτήτων σε Δασκάλους »

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις του απέρριψε ισάριθμες προσφυγές εκπαιδευτικών που ζητούσαν την ακύρωση Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση σε Δασκάλους των μαθημάτων stelexiτων Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

5 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού (με εικόνες). World Teachers’ Day – 5 October 2017 »

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μία πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιου στρατοπέδου προσφύγων. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με μελέτη της UNESCO που πραγματοποιήθηκε το 2012, κάθε ώρα διδακτικού έργου ενός καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου! Δηλαδή 21 ώρες διδασκαλίας είναι ίσες με 84 ώρες γραφείου! Αυτό συμβαίνει διότι η δυσκολία μίας εργασίας καθορίζεται κατά βάση από το πλήθος και τη δυσκολία των αποφάσεων που καλείται να λάβει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκειά της.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Νόμιμες οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση »

Σύμφωνα με το esos.gr Με δύο αποφάσεις (1324/2017  και  1325/2017) το Διοικητικό  Εφετείο  Αθηνών έκρινε νόμιμες τις   μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  με το άρθρο 82 παρ. 11 του Ν.4172/2013. Με τις αποφάσεις αυτές, γίνεται δεκτό ότι η διαδικασία των μεταθέσεων είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με την κρινόμενη διαδικασία μετατάξεων, μη επηρεάζοντας τη νομιμότητα της τελευταίας. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κάνει δεκτή την παρέμβαση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών και απορρίπτει  την αίτηση ακύρωσης των αντιδίκων κατά των μετατάξεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΥΠΠΕΘ: Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιογια τον καθορισμό κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ »

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ».

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΥΠΠΕΘ: Τροπολογία στη Βουλή για την πρόσληψη αναπληρωτών »

Κατατέθηκε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», προς ψήφιση στη Βουλή, για την πρόσληψη αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά μέσω του ΑΣΕΠ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΔΟΕ: Απαράδεκτη εξαίρεση των εκπαιδευτικών Π.Ε. 60 – Π.Ε. 61 και Π.Ε. 70 – Π.Ε. 71 από προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις Π.Ε. Γραμματέων στα Δικαστήρια της χώρας »

Κύριε Υπουργέ Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές και έντονες  διαμαρτυρίες από αδιόριστους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 60/61 και Π.Ε. 70/71, σας ενημερώνει και ταυτόχρονα εκφράζει την έντdoeονη διαμαρτυρία του για τα παρακάτω:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών »

Με μια απαράδεκτη εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί από τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ της χώρας να συνεδριάσουν και μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016 να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσειςadedy2 υπεράριθμων, διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων) με βάση τα στοιχεία του «myschool» λαμβάνοντας υπόψη α’ και β’ ανάθεση. Στις 31 Αυγούστου, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να δώσουν κενά και πλεονάσματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στην 1η Σεπτεμβρίου να γίνουν οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ για τη διαχείριση των κοινών ειδικοτήτων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΠΕΚΑΠ: Οργανικότητα και οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων του ν. 4172/13 »

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Όπως είναι γνωστό, οι υποχρεωτικές μετατάξεις, που διενεργήθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός του ίδιου κλάδου (Πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής), στόχευαν στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της «κινητικότητάς» τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου είχαν δημιουργηθεί διδακτικές ανάγκες στα δημοτικά σχολεία δια της εισαγωγής νέων μαθημάτων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Στη διαύγεια τροπολογία στο Σ/Ν του υπουργείου για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης »

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι έθεσε σε διαβούλευση τροπολογία του σ/ν “Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, η οποία αφοAMEAx400ρά σε «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις »

Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όλα τα άρθρα και το σύνολο του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική Βουλή των Ελλήνωνεκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28, 29 και 30  Αυγούστου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Θα «χαρίσει» η Ελλάδα το ελληνικό σχολικό συγκρότημα του Μονάχου στη Γερμανία; »

Τις επόμενες μέρες, συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου, κρίνεται η τύχη του υπό ανέγερση μεγάλου ελληνικού σχολείου στο Μόναχο της Γερμανίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Μονάχου θα συνεδριάσmunichει για να αποφασίσει αν θα κάνει «έξωση» την Ελλάδα από το σχολικό συγκρότημα που κατασκευάζεται από τη χώρα μας στο Μόναχο.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση »

O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης θέτει από σήμερα, Τετάρτη 6/7/2016 και ώρα 18:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη ΔηΑποτέλεσμα εικόνας για σχεδιο νομουμόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 13/7/2016 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση »

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Φίλης, θέτει από την 7η Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου Αποτέλεσμα εικόνας για σχεδιο νομουΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ελληνόγλωσση και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15η Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο »

Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο, δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Το Προσχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση »

Η ιστοσελίδα esos δημοσίευσε το τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, που ετοίμασε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Πελεγρίνης και στάλθηκε για νομοτεχνική επεξεργασία. Ειδκότερα το Προσχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα